Hà Nội tăng học phí 10.000-20.000 đồng/tháng

Theo đó, từ ngày 1-1-2016, Hà Nội sẽ thu học phí mức 60.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực thành thị (tăng 20.000 đồng/tháng), 30.000 đồng/học sinh/tháng với khu vực nông thôn (tăng 10.000 đồng/tháng) và 8.000 đồng/học sinh/tháng với khu vực miền núi (khu vực này trước đây không thu học phí). Đây là mức thu thấp nhất trong khung học phí của Chính phủ tại Nghị định số 86/2015.

Riêng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thực hiện theo Nghị quyết số 15/2013 của HĐND TP về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thủ đô. Từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm của thành phố.

Trước đó, trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban VH-XH của HĐND TP Hà Nội, cho rằng mức tăng học phí bằng mức tối thiểu trong khung học phí của Chính phủ là “không gây đột biến, phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng chi trả của người dân”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm