Thông tin ô nhiễm trên phố Sài Gòn dễ gây ngộ nhận

Thông tin ô nhiễm trên phố Sài Gòn dễ gây ngộ nhận

(PL0) – Thông tin về chất lượng môi trường xuất hiện trên bảng thông tin điện tử giao thông ở TP.HCM không phải phản ánh hiện trạng môi trường tức thì mà chỉ thông báo kết quả quan trắc từ nhiều ngày trước, có khi cả tháng trước.