Từ khóa:

#Hoại Tử
Tìm thấy 79 kết quả
(Hình minh họa)

Viêm túi mật: Chủ quan là nguy

 Mật được tiết thường xuyên khi ăn và cả khi không ăn. Khi không ăn, mật tiết ra được tích lại trong một túi, đó là túi mật.