Hội nghị tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Ngày10-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phù hợp với thực tế, có tổ chức đánh giá để rút kinh nghiệm.

Hội nghị tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng ảnh 1

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD

Quá trình triển khai phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nguyên tắc, chế độ sử dụng đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Trung tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần nắm chắc thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh để các phương án sử dụng đất quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng.