Infographic: 10 con số nổi bật tuần qua

(PLO)- Thế giới tuần qua, từ ngày 26-9 đến ngày 2-10, với nhiều sự kiện và các con số nổi bật. 

Thế giới tuần qua với nhiều sự kiện và con số nổi bật.

Infographic: 10 con số nổi bật tuần qua  ảnh 1