Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp

(PLO)- Miễn, giảm nhiều loại thuế nhằm tạo thêm động lực giúp các doanh nghiệp, người dân có nguồn lực tái sản xuất, kinh doanh, kích cầu, giúp tăng trưởng nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh. 

Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp  ảnh 1

Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp  ảnh 2

Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp  ảnh 3

Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp  ảnh 4

Infographic: 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp  ảnh 5