Infographic: Tình hình giải ngân vốn ngân sách 8 tháng đầu năm 2022

(PLO)- Ước thanh toán vốn kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến 31-8 là 212.227,28 tỉ đồng, đạt 35,49% kế hoạch và đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn trong nước là 207.347,63 tỉ đồng (đạt 36,82% kế hoạch và đạt 40,87% kế hoạch giao). Vốn nước ngoài là 4.879,65 tỉ đồng, đạt 14,02% kế hoạch.
Infographic: Tình hình giải ngân vốn ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 ảnh 1