Kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM

Trưa 26-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 29 người.

Kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM ảnh 1
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM ra mắt đại hội. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành khoá III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ông Võ Ngọc Quốc Thuận đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM và bà Hàng Thị Thu Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP nhiệm kỳ 2020–2025.
Các đại biểu cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI gồm 50 đại biểu chính thức và bảy đại biểu dự khuyết.
Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM lần thứ III.
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM thực hiện một số mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Cùng đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.
Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm nòng cốt góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP cũng tập trung thực hiện chín chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổ chức Đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực thi công vụ đạt tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 95% trở lên. Hàng năm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân...
Ngoài ra, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP sẽ tập trung triển khai thực hiện hai chương trình trọng tâm. Đó là chương trình “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối” và chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên”.
Nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ dân
Nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ dân

(PL)- Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ và hiệu quả công việc.