Khen thưởng các nhà giáo quân đội đạt chuẩn GS, PGS

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệt liệt biểu dương chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của toàn thể đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong thời gian qua, trong đó có các nhà giáo được Nhà nước công nhận chức danh GS, PGS năm 2017.