Tháng 3 - tháng đầu tiên Cục Hải quan Lào Cai thực hiện “tuyên ngôn” của ngành về minh bạch hóa các thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến, đạt gần 181 triệu USD.

Nâng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai đạt trên 331 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ và tăng 30% so với tháng trước. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng cao do nhiều nguyên nhân, song yếu tố quan trọng nhất vẫn là công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp. Ông Trần Hoa Phong, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Lào Cai, cho biết: Trước đây, thời gian mở tờ khai xuất khẩu một lô hàng thường mất 1-3 tiếng nhưng từ tháng 3 thì chỉ mất chưa đầy 30 phút. Thời hạn giải quyết vướng mắc của khách hàng được rút ngắn còn năm ngày thay vì 10 ngày.

K.TÚ