Chiều nay 25-11, Liên Bộ Tài chính - Công Thương có quyết định giảm giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu. Mức giảm từ 334 đồng đến 1.094 đồng/lít/kg so với giá hiện hành.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 752 đồng, còn 22.917 đồng/lít. Giá xăng A95 giảm 1.094 đồng, còn 23.902 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 334 đồng, còn 18.382 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 440 đồng, còn 17.197 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 334 đồng/kg, còn 16.477 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều lần tăng liên tiếp, giá xăng dầu chiều nay đã giảm khá mạnh.

Để có mức giá như trên, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) với xăng E5 ở mức 300 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG đối với xăng E5 thì giá xăng E5 sẽ chỉ giảm 452 đồng/lít. 

Đồng thời Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ BOG với xăng A95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel 150 đồng/lít, dầu hỏa 300 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg, không trích lập với mặt hàng xăng E5.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến hết quý 3-2021, quỹ BOG còn dư khoảng hơn 800 tỉ đồng.