Hiện Cục Hải quan TP.HCM và Công ty TNHH Cảng Phước Long đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác triển khai. Cục Hải quan TP.HCM đề nghị cộng đồng doanh nghiệp lưu ý để thực hiện khai báo thủ tục hải quan trên hệ thống điện tử theo đúng hướng dẫn.

Trước đó, ngày 2-1-2018, Cục Hải quan TP.HCM đã triển khai thí điểm hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động cảng Lotus (thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3) và cảng SP-ITC (thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1).

Áp dụng hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm thiểu được hồ sơ giấy trao đổi với hãng vận tải cũng như cơ quan hải quan. Nhờ đó, giảm được gánh nặng trong khai báo thủ tục, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí.

Đối với cơ quan hải quan, hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động giúp theo dõi quản lý chặt chẽ, kịp thời tình trạng di chuyển, biến động của hàng hóa từ khi vào đến khi ra và vận chuyển qua lại giữa các điểm chịu sự giám sát hải quan; rút ngắn chi phí và thời gian làm thủ tục cho người khai hải quan.

Qua đó, giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp đồng thời ngăn ngừa gian lận thương mại, phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia.