Lương của lãnh đạo Sabeco có thể lên tới 2,3 tỉ đồng
(PLO)- Lương, thưởng và thù lao trả cho các sếp của Sabeco có thể lên đến 2,3 tỉ đồng/người/năm.

Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 đối với các thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát chuyên trách gồm bốn người.

Theo đó quỹ tiền lương năm 2017 là 6.213 tỉ đồng trong khi năm 2016 là 4,5 tỉ đồng. Quỹ thù lao cho sáu thành viên kiêm nhiệm là 1,86 tỉ đồng trong khi năm 2016 là 783 triệu đồng cho bốn thành viên kiêm nhiệm.

So với mức thù lao bình quân năm 2016 (ở mức trên 195 triệu đồng/người/năm), thù lao bình quân cho sáu thành viên kiêm nhiệm năm 2017 sẽ tăng gần gấp đôi. Tính bình quân lương, thưởng và thù lao của bốn thành viên trên đạt 2,3 tỉ đồng/người/năm, tăng đáng kể so với mức 1,45 tỉ đồng/người/năm của năm 2016. 

Lương của lãnh đạo Sabeco có thể lên tới 2,3 tỉ đồng - ảnh 1
Kế hoạch tiền lương cho lãnh đạo Sabeco năm 2017 là 6,213 tỉ đồng.

Đại hội đồng cổ đông tạm thời thông qua kế hoạch trên. Các chỉ tiêu cụ thể của năm 2017 sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất để thông qua. Tức quỹ tiền lương, thưởng trước mắt sẽ giữ nguyên như năm 2016.

Trong năm 2017, Sabeco đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1.703 triệu lít, tăng 3,4% so năm 2016. Tổng doanh thu 34.471 tỉ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận trước là 5.719 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.703 tỉ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức 35%.

Liên quan đến kế hoạch chi tiết lộ trình thoái vốn nhà nước tại Sabeco, các cổ đông cũng quan tâm. Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, cho biết vấn đề này là một trong những nhiệm vụ quan trọng và Sabeco sẽ triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Sabeco cũng vừa nhận được chỉ đạo từ Bộ Công Thương về việc thoái vốn và HĐQT xem xét triển khai trong thời gian tới.

TÚ UYÊN