Hội nghị do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam, mô hình thị trường thực phẩm khỏe mạnh là dự án thí điểm của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, dự án đã được triển khai ở ba thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Huế.

Bà Dung cho biết lợi thế của một thị trường thực phẩm khỏe mạnh thể hiện trên nhiều phương diện. Trong đó, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận, mua được các sản phẩm an toàn và bổ dưỡng hơn; hiểu biết tốt hơn về cách chọn thực phẩm; cải thiện kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm tại nhà...

T.HẢI