Người Thái chính thức bước chân vào Sabeco
(PLO)- Đại hội cũng đã thông qua tờ trình bầu bổ sung và thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ba ứng viên của Thaibev.

Ngày 23-4, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Sabeco; căn cứ Công văn 2796/BCT-CN, căn cứ Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐQT ngày 12-4-2018 của HĐQT Sabeco, HĐQT trình đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà (Chủ tịch HĐQT Sabeco). Đại hội đã thông qua tờ trình này với tỉ lệ 94,42%.

Hiện HĐQT của Sabeco gồm bốn thành viên là ông Võ Thanh Hà, ông Nguyễn Thành Nam, thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc; ông Bùi Ngọc Hạnh và ông Nguyễn Bích Đạt.

Đi kèm là tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà là tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Sabeco. Theo đó, sau khi đã nắm 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco, ba ứng cử viên của Thaibev gồm ông Koh Poh Tiong, quốc tịch Singapore, Chủ tịch HĐQT Beer Group, đang sở hữu 49% của Công ty TNHH Vietnam Beverage, ứng cử vào HĐQT Sabeco, tỉ lệ tán thành 94,48%.

Người Thái chính thức bước chân vào Sabeco  - ảnh 1

Người thứ hai là ông Tan Tiang Hing, Malcolm, quốc tịch Malaysia, CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken, chức vụ ứng cử là thành viên HĐQT độc lập, tỉ lệ tán thành 94,52%.

Người thứ ba là ông Sunyaluck Chaikajornwat, quốc tịch Thái Lan, thành viên Weerawong, Chinnavat&Parners Ltd, ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, tỉ lệ tán thành 94,48%.

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình bầu bổ sung và thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ba ứng viên của Thaibev.

Ngoài ra, HĐQT trình đại hội cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán và nội dung công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, tờ trình này thông qua với tỉ lệ 94,42%.

Ông Hà cho rằng khi có các cổ đông Thaibev vào Sabeco sẽ giúp Sabeco phát triển mạnh mẽ bền vững hơn nữa.

TÚ UYÊN