Bất động sản, đại lý xăng dầu, bán lẻ nhiên liệu động cơ và quản lý bãi đỗ phương tiện đường bộ. Tuy vậy, cùng với hoạt động truyền thống là bán buôn gạo, hai ngành nghề liên quan đến kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu đều giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Vinafood 2 đề nghị cổ đông thông qua phương án chốt room khối ngoại 0% dù kế hoạch cổ phần hóa trước đó từng cho biết sẽ bán đấu giá lên đến gần 23% vốn cho nhóm đối tượng này.

Vinafood 2 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay lần lượt đạt 21.287 tỉ đồng và 53 tỉ đồng. Năm ngoái do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi sau khi cổ phần hóa nên công ty báo lỗ 1.772 tỉ đồng. Dù ba tháng đầu năm nay kinh doanh có lãi nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn đang âm gần 2.000 tỉ đồng.