(PL)- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị như thế tại buổi làm việc của đoàn giám sát liên ngành Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với UBND TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và Luật Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc ngày 30-8, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả bước đầu mà TP.HCM đã đạt được trong phát triển KHCN thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo và đột phá như áp dụng mô hình vườn ươm sáng tạo KHCN, vườn ươm doanh nghiệp (DN), chương trình robot công nghiệp, chợ thiết bị và công nghệ, thí điểm áp dụng mức lương cao để thu hút chuyên gia giỏi… TP cũng đã chú trọng chi đầu tư phát triển KHCN trung bình 2,06%/năm, vượt mức quy định theo Luật Khoa học và Công nghệ là 2%.

Để phát triển KHCN, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, TP.HCM cần quan tâm đến hình thành các cơ chế chính sách để hỗ trợ các DN theo nhóm ngành hàng chứ không nên hỗ trợ từng DN riêng lẻ, hình thành các đơn vị chủ lực về khoa học ứng dụng để tạo đà thúc đẩy cho các khu công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung… “TP.HCM cần chi đầu tư nhiều hơn cho KHCN. Hiện nay mức 2,06% ngân sách hằng năm là trên mức quy định trong Luật Khoa học và Công nghệ nhưng như thế vẫn chưa cao. Cần nâng mức chi hằng năm lên khoảng 4% ngân sách, như thế mới đáp ứng được nhu cầu phát triển KHCN, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của TP” - ông Nhân đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang cho biết sự phát triển KHCN của TP chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quản lý đô thị. TP.HCM sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư, đổi mới cơ chế quản lý, chính sách cho phù hợp với xu thế, đưa KHCN của TP phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

TÁ LÂM