Trong bối cảnh lượng hàng tồn kho lớn, đầu ra eo hẹp và lúa thu đông sớm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu vào vụ ở một số nơi khiến giá giảm do cung cao hơn cầu. Tính chung chín tháng đầu năm, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL giảm mạnh 400-800 đồng/kg.

Xuất khẩu gạo trong chín tháng qua cũng giảm mạnh, chỉ đạt gần 3,8 triệu tấn và 1,7 tỉ USD. Con số này giảm hơn 16% về khối lượng và giảm 13% về giá trị so với cùng kỳ. Thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc giảm sút. Một số thị trường xuất khẩu khác như Philippines, Malaysia, Singapore cũng tuột dốc.