Làm gì khi đèn giao thông mâu thuẫn với hiệu lệnh của CSGT?

Câu hỏi: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Trong trường hợp hiệu lệnh của người điều khiển giao thông mâu thuẫn với tín hiệu đèn giao thông thì phải chấp hành như thế nào?

Theo luật sư Khưu Thanh Tâm (Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt), Điều 7 QCVN 41:2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ thì hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được thể hiện bằng tay, cờ, gậy hoặc đèn tín hiệu ánh sáng điều khiển giao thông. Để thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông, người điều khiển giao thông ngoài sử dụng các phương pháp trên còn dùng thêm còi.

Bên cạnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì tại Điều 10 QCVN 41:2016/BGTVT cũng quy định điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.

Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tín hiệu đèn giao thông và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông mâu thuẫn. Trong trường hợp này, căn cứ theo Điều 8 QCVN 41:2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: Hiệu lực của người điều khiển giao thông thì “Tất cả lái xe, người đi bộ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh trái với tín hiệu của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường”.

Làm gì khi đèn giao thông mâu thuẫn với hiệu lệnh của CSGT? ảnh 1
Ảnh minh họa.

Như vậy, khi có hiệu lệnh của CSGT thì người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh đó mặc dù hiệu lệnh của CSGT đó có thể trái với tín hiệu đèn điều khiển giao thông, biển báo…

Đồng thời, mục 4.1, Điều 4 QCVN 41:2016/BGTVT cũng quy định: Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu.

“4.1. Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:

4.1.1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

4.1.2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

4.1.3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

4.1.4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường”.

Như vậy, trong mọi trường hợp thì hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (CSGT) sẽ được ưu tiên và người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định.