Làm việc ban đêm, tính lúc mấy giờ?

Gần đây, công ty tôi cho công nhân làm đến 20 giờ nhưng không tính tiền ca đêm mà chỉ tính tiền làm thêm giờ. Tôi muốn biết quy định làm việc ca đêm tính từ lúc mấy giờ và lương ban đêm tính ra sao? 

Hanhle (hanhl15990@gmail.com)

Luật sư  LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Lao động năm 2012 thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tại Điều 97 của Bộ luật Lao động năm 2012, quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, với thời gian bạn nêu trên thì việc công ty không tính tiền ca đêm cho bạn mà chỉ tính tiền làm thêm giờ là đúng quy định pháp luật.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm