Làm việc ban đêm, tính lúc mấy giờ?

Gần đây, công ty tôi cho công nhân làm đến 20 giờ nhưng không tính tiền ca đêm mà chỉ tính tiền làm thêm giờ. Tôi muốn biết quy định làm việc ca đêm tính từ lúc mấy giờ và lương ban đêm tính ra sao? 

Hanhle (hanhl15990@gmail.com)

Luật sư  LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Lao động năm 2012 thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tại Điều 97 của Bộ luật Lao động năm 2012, quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, với thời gian bạn nêu trên thì việc công ty không tính tiền ca đêm cho bạn mà chỉ tính tiền làm thêm giờ là đúng quy định pháp luật.  

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
80 tuổi có được phép chạy xe máy?

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

(PLO)- Ông tôi đã 80 tuổi nhưng thích chạy xe máy đi lòng vòng quanh thành phố, tôi lo không biết người cao tuổi như ông có được phép lái xe máy nữa không?