Lập kế hoạch các bước tiếp theo của hai dự án metro ở TP.HCM

Theo đó, về việc điều chỉnh dự án xây dựng hai tuyến đường sắt trên, Phó Chủ tịch UBND TP giao Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) tích cực, chủ động bám sát, nắm bắt đầy đủ các yêu cầu của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để giải trình. Cung cấp kịp thời các hồ sơ pháp lý có liên quan cho việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của hai dự án.

Trong thời gian chờ kết quả thẩm định từ Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, MAUR cần chủ động nghiên cứu, lập kế hoạch chuẩn bị các bước công việc cần triển khai tiếp theo của hai dự án này. Báo cáo UBND TP trước ngày 23-9.

Yêu cầu các sở, ngành và các quận, huyện liên quan sớm có ý kiến thẩm định thuộc nhiệm vụ của mình về hồ sơ điều chỉnh dự án tuyến số 2 theo ý kiến của Sở GTVT (tại Công văn 5966/SGTVT-XD ngày 8-8).

Oái oăm cái sổ hồng của căn hộ chung cư

Oái oăm cái sổ hồng của căn hộ chung cư

(PLO)- Việc chậm cấp, chưa cấp sổ hồng chung cư không chỉ do doanh nghiệp mang sổ đi cầm, vi phạm xây dựng... mà còn có sự rề rà đến khó hiểu của các cơ quan nhà nước.