Lấy mẫu, phân tích lại số bùn nhiễm độc

Dự kiến việc lấy mẫu sẽ được thực hiện vào ngày 20-10 và khoảng sau hai tuần sẽ có kết quả phân tích. Sau đó, Hội đồng Khoa học do Sở TN&MT chủ trì sẽ lập phương án xử lý trình UBND TP.

Trước đó, do bùn đưa về bãi rác Đông Thạnh vẫn còn bốc mùi nồng nặc, Cục Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm về môi trường phía Nam đã yêu cầu dừng việc chôn lấp và lấy mẫu bùn đưa phân tích nhưng chưa có kết quả.

KHANG BÁCH