Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM (ngày thứ Sáu, thứ Bảy)

Thứ Sáu, 5-6:

Sáng: Các luật sư HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, Luật Doanh nghiệp, nhà đất).

Thứ Bảy, 6-6:

Sáng: Các luật sư PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài), luật gia HUỲNH TẤN ĐẠT (dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch có yếu tố nước ngoài).