Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 14-4:

Sáng: Các luật sư 

 • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế), 
 • PHẠM VĂN LẠC (dân sự, xây dựng, doanh nghiệp).

Chiều: Các luật sư 

 • CỔ HIỆP (nhà đất), 
 • NGÔ THỊ NGỌC THU (xuất nhập cảnh, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài).

Thứ Ba, 15-4:

Sáng: Các luật sư 

 • NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất), 
 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Tư, 16-4:

Sáng: Các luật sư PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động), TRẦN CHÍNH NGHĨA (hình sự, dân sự).

Thứ Năm, 17-4: 

 Sáng: Các luật sư 

 • BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự), 
 • HUỲNH VĂN NÔNG (dân sự, nhà đất, hành chính).

Thứ Sáu, 18-4:

Sáng: Các luật sư 

 • HOÀNG QUÍ (dân sự, hình sự, kinh tế), 
 • PHẠM MINH TÂM (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Bảy, 19-4:

Sáng:  Luật sư 

 • PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật doanh nghiệp
 • Ông DƯ HUY QUANG – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM.