Lợi dụng tận thu gỗ sau bão để khai thác trái phép

“Sau khi có kết quả kiểm tra, kiểm đếm của kiểm lâm, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật” - một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên thông tin.

Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa đang kiểm tra, kiểm đếm để xác định cụ thể số lượng gỗ, diện tích bị khai thác tại các khu rừng Cây Tung, Suối Buôn thuộc xã Sơn Thành Tây.

Trước đó, từ phản ánh của người dân, ngày 15-3, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa kiểm tra, lập biên bản việc BQLRPH huyện Tây Hòa tổ chức khai thác tận thu gỗ rừng khi chưa thực hiện hoàn tất thủ tục theo quy định.

Theo BQLRPH huyện Tây Hòa, sau bão số 12 hồi cuối năm 2017, có 84 ha rừng tại tiểu khu V9.2 bị thiệt hại 5%-10%. Đơn vị này đã tổ chức khai thác tận thu khoảng 300 cây với tổng khối lượng hơn 45 m3. Với những cây nhỏ, củi cành, BQLRPH huyện Tây Hòa không tận thu mà cho người dân tận dụng để tránh gây cháy rừng. Lợi dụng việc này, nhiều người đã cưa lấy gỗ chở ra ngoài bán. Việc khai thác tận thu gỗ khi chưa thực hiện hoàn tất các thủ tục và cũng không báo với Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa, chính quyền địa phương theo quy định.