Luân chuyển cán bộ vượt số phó chủ tịch UBND tỉnh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường giải trình: “Nghị định 107/2004 của Chính phủ quy định về số lượng các phó chủ tịch UBND các cấp, khi có nhu cầu bổ sung phó chủ tịch thì UBND cấp tỉnh sẽ xin chủ trương của Thủ tướng. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng đồng ý chủ trương thì Văn phòng Chính phủ ký thông báo.

Trường hợp luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương vừa rồi, đây là một chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước để đào tạo cán bộ chiến lược. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định những người lần này đi luân chuyển thì không tính vào chỉ tiêu số phó chủ tịch cũng như phó bí thư của các tỉnh, TP. Do là quy định của Đảng nên không phải xem thông báo trên có trái với nghị định hay không”.

BÌNH MINH