Luật sư lập phiên tòa giả để cầu hôn bạn gái

(PLO)- Một luật sư đã dành 5 tháng lên kế hoạch biến một phiên tòa giả định để cầu hôn bạn gái cũng là một luật sư.