Lương tối thiểu của người lao động tăng cao nhất 400.000 đồng

Mức lương mới này được áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức người Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam thuê mướn lao động theo hợp đồng.

Cụ thể mức lương mới của vùng I là 3,5 triệu đồng/tháng, so với năm 2015 là 3,1 triệu đồng/tháng (tăng 400.000 đồng/tháng). Các vùng II là 3,1 triệu đồng/tháng, vùng  III là 2,7 triệu đồng/tháng, vùng IV là 2,4 triệu đồng/tháng. Tính bình quân, mức lương tối thiểu vùng năm 2016, tăng khoảng 12,4% so với năm 2015, tương ứng cao hơn mức lương hiện hành 250.000-400.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu của người lao động tăng cao nhất 400.000 đồng ảnh 1
 

Từ ngày 1-1-2016, lương tối thiểu vùng cao nhất  3,5 triệu/tháng. Ảnh: P.Điền

Nghị định cũng nêu rõ đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trả lương. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm công việc nặng nhọc, độc hại. Phụ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trước đó ngày 3-9, tại Hà Nội, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã trải qua các vòng đàm phán và bỏ phiếu để chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 2016.