Mỗi năm Chính phủ bỏ ra 1.000 tỉ đồng để đào tạo nghề

Ngày 29-11, Cục kinh tế hợp tác (Bộ NN&PTNT) và Oxfam (liên minh quốc tế để tìm giải pháp lâu dài cho đói nghèo) đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu và tham vấn khung hướng dẫn đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo Oxfam, thời gian qua, giảm nghèo ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, tuy nhiên đời sống người nghèo còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Nghèo ở Việt Nam ngày càng tập trung ở dân tộc thiểu số. Năm 2014, số hộ dân tộc thiểu số chiếm tới 46,6%, trong tổng số hộ nghèo tại Việt Nam.

Mỗi năm Chính phủ bỏ ra 1.000 tỉ đồng để đào tạo nghề ảnh 1
Các đại biểu tham gia buổi công bố báo cáo. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng theo công bố của tổ chức này, từ năm 2010 cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã dành hơn 1.000 tỉ đồng/năm cho việc triển khai đề án đào tạo nghề cho người lao động nông thôn.

Việc triển khai đề án này đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn hạn chế như tỉ lệ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề còn thấp so với chương trình chung. Một số địa phương hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, không gắn với nhu cầu thị trường lao động, chưa thu hút được  sự quan tâm của người nghèo.

“Kết quả khảo sát trong vòng một năm cho thấy một số chính sách cho đối tượng học nghề, mức hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ cấu phân bổ kinh phí dạy nghề không hợp lý, đầu tư không đồng bộ, dẫn đến một số trung tâm dạy nghề chưa phát huy hiệu quả đầu tư gây lãng phí…” - đại diện Oxfam công bố.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm