Mối nguy trước mắt

Mối nguy trước mắt ảnh 1

Có đoạn dải phân cách bị xoay gần như chắn ngang ra đường nhưng không kịp thời được xử lý gây cản trở giao thông và rất nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.