Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 1
Phiên họp trù bị với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức.

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 2
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chào toàn thể đại hội. 

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, chào toàn thể đại hội. Ông Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giới thiệu để Ban chấp hành bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. 

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 4
Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 5
 Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 6
Đại biểu xem nội dung chương trình Đại hội trong Hội trường.

Một số hình ảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ảnh 7
Khu vực triển lãm ảnh được bố trí gần hội trường để các Đại biểu tham quan.