Năm 2013, thiên tai gây thiệt hại 28.000 tỉ đồng

Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 28.000 tỉ đồng” - ngày 4-4, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 tại TP Đà Nẵng.

Trong năm 2013, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên 2.300 tỉ đồng và gần 25.500 tấn gạo. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nêu rõ: Công tác phòng, chống lụt bão năm 2013 vẫn còn nhiều hạn chế, như một số xã miền núi khi mưa lũ xảy ra vẫn để người dân đi vớt củi dẫn tới chết người; một bộ phận nhân dân còn chủ quan; phương án phòng, chống lụt bão ở một số nơi vẫn chưa sát thực tế…

“Trong năm 2014 các bộ, ngành, các địa phương phải tập trung khắc phục những hạn chế được rút ra từ hội nghị này để làm tốt hơn công tác phòng, chống thiên tai, trên hết là phải đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

LÊ PHI