Nghệ thuật đàm phán thu hồi công nợ

Nhà đào tạo: ACE Training & Consulting
Kỹ năng: Kỹ năng giải quyết vấn đề
Đối tượng học:
Nhân viên chủ chốt/trưởng phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ/Trưởng dự án, Trưởng ban chức năng, Giám đốc/Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành/Tổng giám đốc.
Ngày khai giảng: 24/05/2012
Thời gian học: 2 ngày
Học phí thông thường: 2.200.000 VND
Học bổng Motibee: 10% (tiết kiệm 220.000 VND)
Học phí thực đóng: 2.200.000    1.980.000VND
Hạn đăng ký: 24/05/2012
Văn bằng:Chứng nhận tham dự khóa học
Lịch học: Thứ Năm từ 08:30 đến 16:30
Thứ Sáu từ 08:30 đến 16:30
Khóa học "NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN THU HỒI CÔNG NỢ"
Nội dung khóa học
1. Trình tự thu hồi nợ và các phương pháp thu hồi nợ
2. Nguyên nhân của các khoản nợ khó đòi – Đàm phán thu hồi nợ như thế nào
3. Làm thế nào để hạn chế các khoản nợ khó đòi và không để khách nợ kéo dài thời gian nợ
1. Thực hành luyện tập thuần thục các kỹ năng trong đàm phán THU HỒI NỢ
-       Giao tiếp xã giao
-       Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi khi họ không chịu thanh toán nợ
-       Kỹ năng thuyết phục khách hàng TRẢ NỢ
-       Kỹ năng nhượng bộ và xử lý bế tắc
Phương pháp:
• Học qua trãi nghiệm, tức là lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ
• Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện cho học viên sử dụng những kinh nghiệm, năng lực và kiến thức sẳn có để thực hành những kỹ năng đàm phán thu hồi nợ
• 70% thời gian dành cho thảo luận và thực hành những kỹ năng đàm phán thu hồi nợ
• Học viên sẽ được xem video clip để thảo luận tình huống.
Theo Motibee

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm