Từ khóa:

#nghị án
Tìm thấy 73 kết quả
Vụ VN Pharma: Các bị cáo nói lời sau cùng

Vụ VN Pharma: Các bị cáo nói lời sau cùng

(PLO)- Các bị cáo trong vụ VN Pharma vừa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Họ biện hộ gì cho hành vi hám lợi bất chấp tính mạng của người bệnh ung thư?