Người thuê nhà ở xã hội được vay quỹ tiết kiệm nhà ở

Đồng thời theo TP, để tránh việc cho các doanh nghiệp vay một cách dàn trải thì chỉ nên quy định cho các doanh nghiệp tại địa phương nơi có quỹ mới được vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến này và đã bổ sung vào dự thảo.

UBND TP.HCM cũng đề nghị nên có quy định cơ chế hỗ trợ cụ thể của Chính phủ hoặc của UBND TP trong trường hợp quỹ gặp khó khăn về tài chính.

UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định về việc ban hành tiêu chí xét duyệt và giá cho thuê nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trên địa bàn tỉnh.Theo quyết định này, giá cho thuê nhà với mức giá trung bình 23.000 đồng/m2/tháng. Người thuê nhà phải đáp ứng các điều kiện như chưa có nhà ở, chưa thuê hoặc mua nhà thuộc sở hữu nhà nước. Một quy định mang tính bắt buộc là người thụ hưởng nhà ở xã hội không được cho thuê lại dưới bất cứ hình thức nào.

HOÀNG VÂN - NGUYÊN TRƯỜNG