Nhà đầu tư Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn chưa có tiền làm cao tốc

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương làm việc với các ngân hàng, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc góp đủ vốn chủ sở hữu để triển khai dự án theo đúng quy định tại hợp đồng dự án và nội dung nhà đầu tư đã cam kết. Đến hết thời hạn ngày 13-2, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 6 thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án, tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

“Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tự chịu trách nhiệm đối với tất cả khoản chi phí đã tham gia thực hiện dự án, Bộ GTVT không có nghĩa vụ phải bồi hoàn các chi phí nêu trên…” - Bộ GTVT nhấn mạnh.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km với bốn làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư khoảng 11.157,82 tỉ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư khoảng 5.090 tỉ đồng (gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng), vốn nhà nước tham gia hỗ trợ hơn 6.067 tỉ đồng.

Nhà đầu tư dự án này là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Thời gian xây dựng ba năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn là 16 năm sáu tháng tám ngày.

Theo hợp đồng BOT, nhà đầu tư có sáu tháng để ký hợp đồng huy động tín dụng, tuy nhiên đến nay đã hết thời gian nhà đầu tư vẫn chưa ký được hợp đồng tín dụng để triển khai dự án. Trong khi đó, Bộ GTVT từng cho nhà đầu tư dự án này kích hoạt điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng để kéo dài thời gian thu xếp vốn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm