Nhà máy “đụng” khu biệt thự: Quận 12 muốn giải tỏa tiếp

Quận cũng kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương điều chỉnh đơn giá bồi thường do đơn giá bồi thường cũ đã được phê duyệt từ năm 2010 đến nay không còn phù hợp” - ngày 4-8, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết.

Theo báo cáo của UBND quận 12, dự án trên có 241 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện quận đã bồi thường, hỗ trợ cho 100/241 hộ với số tiền hơn 96 tỉ đồng. Trong đó có 40 hộ đã nhận tiền, 47 hộ không đồng ý nhận tiền nên quận đã gửi vào ngân hàng và 13 hộ đã có quyết định bồi thường nhưng chưa chi trả tiền và chưa gửi tiền vào ngân hàng.

UBND quận 12 cho biết sau khi UBND TP có chỉ đạo tạm dừng giải phóng mặt bằng, từ cuối năm 2013 đến nay các hộ dân bị ảnh hưởng không còn khiếu nại nhưng liên tục kiến nghị và yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời dứt điểm dự án này có tiếp tục thực hiện hay không

TRUNG THANH