Nhân lực du lịch nước ngoài tràn vào Việt Nam

Đặc biệt là ở vị trí quản lý trung cấp trở lên”. Đây là cảnh báo của ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại hội thảo liên quan đến phát triển nguồn nhân lực du lịch do Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam vừa tổ chức.

Theo ông Thọ, việc đào tạo nhân lực du lịch tại Việt Nam còn nhiều bất cập, hạn chế và không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thế nên hiện nay đã có nhiều người từ Philippines, Malaysia, Singapore… đến Việt Nam để hoạt động trong lĩnh vực du lịch (nhà hàng, khách sạn…) với giá thuê không cao hơn so với nhân lực Việt Nam nên rất cạnh tranh. Thậm chí một số vị trí như tổng giám đốc, quản lý cao cấp tại một số nơi toàn bộ là người Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Ở vị trí quản lý thì người Singapore dẫn đầu; phục vụ buồng, bàn… thì phải thuê người Malaysia, Thái Lan. Riêng lãnh đạo đầu ngành các khách sạn năm sao hiện phần lớn đều là người nước ngoài, không có người Việt.

“Du lịch Việt Nam chọn đi vào chất lượng chứ không đi vào số lượng nên nhân lực là yếu tố quyết định. Có bốn kỹ năng mà hiện nay nhân lực Việt Nam yếu và bị xếp hạng thấp trong ngành nghề du lịch thế giới là thái độ phục vụ, nghệ thuật phục vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ” - ông Thọ nói.