Nhiều dịch vụ không được nhượng quyền khai thác sân bay

Nhà nước chỉ nhượng quyền cung cấp dịch vụ những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ”. Đó là khẳng định của ông Vũ Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (Bộ GTVT), tại hội thảo quốc tế giao thông vận tải Việt Nam 2015 vào ngày 8-7.

Theo ông Tuấn, Nhà nước không chuyển nhượng cho nhà đầu tư những hạng mục kết cấu hạ tầng sử dụng kết hợp quân sự, dân sự, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng hoặc nằm trong thế trận phòng thủ an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo hoạt động vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng, tổ chức kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đang quản lý phù hợp với quy hoạch, tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng khi có yêu cầu của Nhà nước.

“Việc đầu tư hoặc nhượng quyền khai thác được định giá, tính toán phương án tài chính đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Ngoài ra, quản lý, sử dụng hay nhượng quyền đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền kinh doanh của các doanh nghiệp khác đã được Nhà nước cấp phép; không dẫn đến độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh...” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực hàng không dự kiến huy động từ nguồn vốn xã hội hóa khoảng 56.000 tỉ đồng để đầu tư vào các nhà ga, sân bay, cảng hàng không, trong đó có sân bay Long Thành.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm