Nhiều phường ở quận 3 sẽ bị ngưng cấp nước trong 5 ngày

Theo Sawaco, để hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn đơn vị sẽ thực hiện bít hủy ống nước tại các giao lộ Trần Quốc Toản- Huỳnh Tịnh Của (phường 8); giao lộ Hai Bà Trưng- Lý Chính Thắng (phường 8); trước số 189 Võ Văn Tần (phường 5) và trước số 2 Nguyễn Thiện Thuật (phường 2).

Do đó, Sawaco thông báo đến khách hàng tại một số phường trên địa bàn quận về việc sẽ tạm ngưng cung cấp nước như sau:

Tại giao lộ Trần Quốc Toản- Huỳnh Tịnh Của sẽ ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 2-6 đến 5 giờ ngày 3-6.

Tại giao lộ Hai Bà Trưng- Lý Chính Thắng sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 3-6 đến 5 giờ ngày 4-6.

Tại địa chỉ trước số 189 Võ Văn Tần sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 4-6 đến 5 giờ ngày 5-6.

Tại địa chỉ trước số 2 Nguyễn Thiện Thuật sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 5-6 đến 5 giờ ngày 6-6.

Sawaco thông báo đến khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước để khách hàng có kế hoạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước
6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước

(PLO)- Sáu quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước do Nhà máy nước Thủ Đức 3 ngưng vận hành, thời gian ngưng bắt đầu từ 21 giờ ngày 29-2 đến 5 giờ ngày 1-3.