'Phải xóa bỏ nhận thức thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử'

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ cho rằng ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm, ở nơi đó vẫn phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-5, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay, hiện có tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

“Phải xác định đây là những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị”- bà Trà nói.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, những biểu hiện về đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng.

Theo bà, vi phạm trước hết là nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời vi phạm các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

“Chúng ta không thể bênh vực, bao che các biểu hiện này”- Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn, tình trạng này làm cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Điều này, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bà Phạm Thị Thanh Trà thông tin Thủ tướng rất quan tâm vấn đề này, Chính phủ đã có rất nhiều chỉ thị, như: Chỉ thị 26, 27 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ba công điện để tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết có năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, theo bà Trà, đẩy mạnh giáo dục về chính trị- tư tưởng được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị là trách nhiệm, nhiệm vụ mà công chức phải thực hiện.

“Đây là việc rất cần thiết. Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”- bà Trà nói và cho rằng, đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng chế độ công vụ, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Nhóm thứ hai, theo người đứng đầu ngành Nội vụ, là giải pháp về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng cho rằng, hệ thống thể chế, chính sách của chúng ta có những mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Do vậy, quá trình thực thi công vụ cũng sẽ có những khó khăn, rào cản, vướng mắc.

Theo bà Trà, lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân sách, đầu tư công… đang là những lĩnh vực khó nhất.

“Hoàn thiện hệ thống thể chế là nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền; rà soát bãi bỏ những quy định tạo cơ chế xin- cho, hay thói quen ‘xin ý kiến’…”- bà Trà nói.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng cho hay, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, việc ban hành nghị định này đang vướng rất nhiều quy định của pháp luật.

“Chúng tôi đang tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tới đây Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau đó, Chính phủ mới ban hành nghị định. Như thế mới đầy đủ tất cả cơ sở hành lang pháp lý, mới bảo vệ được cán bộ chúng ta”- bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bà cũng nhấn mạnh, nếu không làm như vậy sẽ rất khó, vì vướng quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức…

“Nếu không có nghị quyết của Quốc hội, chúng ta không thể xé rào, vượt rào thực hiện việc này được”- Bộ trưởng Trà nói thêm.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong thời gian tới, đưa toàn bộ nội dung liên quan đến khuyến khích, bảo vệ cán bộ vào luật này.

Theo bà Trà, đây là hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ cũng cho rằng cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

“Suy cho cùng, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết, mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện nêu trên là rất cần thiết và đóng vai trò quyết định. Không thể đổ cho ai được”- bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho hay, các cơ quan từ trung ương đến địa phương, ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở nơi đó vẫn phát triển, thực tiễn đã chứng minh điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm