Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt ông Ming 20 triệu đồng.
Cụ thể, ông Ming đăng ký lưu trú tại Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam), hoạt động ngành nghề chế biến nông sản.
Trong thời gian đến VN bằng thị thực do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh TP.HCM cấp, ông Ming đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại VN mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN. 
Trước đó, vào ngày 3-10, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Liang Jia Yu, lưu trú tại Hàm Thuận Bắc cùng với hành vi vi phạm tương tự.
Được biết tính đến nay, sau khi tỉnh Bình Thuận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đã phát hiện sự hiện diện của hơn 30 người Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua, đóng gói, xuất khẩu trái thanh long.