Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6 tới.

Theo đó, một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Một là cấm xây dựng và kinh doanh sân gôn khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.

Hai là cấm lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép.

Cấm lợi dụng kinh doanh sân gôn để đánh bạc - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ba là cấm cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bốn là không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghị định quy định những loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn.

Đó là đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất rừng, đất trồng lúa (trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 điều này).

Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của UBND cấp tỉnh (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này) không được sử dụng để xây dựng sân gôn.

Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo cũng không được sử dụng để xây dựng sân gôn.

Một loại đất khác cũng nằm trong danh sách những loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn là đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao.