Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11
(PLO)-Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11 đã bổ sung rất nhiều biển báo giao thông mới, đáng chú ý có một số các biển cấm, biển hiệu lệnh và biển cảnh báo.

Biển cấm

Biển P.107(a, b): Cấm xe ô tô khách/cấm xe ô tô taxi

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 1

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 2

Để báo cấm xe ôtô taxi đi lại, phải đặt biển P.107b “Cấm xe ôtô taxi”. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

Biển P.127a Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

Áp dụng biển số P.127a cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”.

Số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép lớn nhất về ban đêm tính bằng km/h và không lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định. Trong phạm vi hiệu lực của biển P.127a ”Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”, nếu gặp biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” thì người lái phải tuân thủ theo giá trị tốc độ tối đa quy định ghi trên biển số P.127.

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 3

Biển P.127c Biển gộp tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường

Biển số P.127c là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện tốc độ tối đa trên các làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên cột cần vươn. Biểu tượng trên biển có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng thực tế.

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 4

Biển P.127d Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép trên biển ghép:

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 5

Biển P.140 cấm xe công nông và các loại xe tương tự (biển cũ chỉ cấm xe công nông)

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 6

Biển cảnh báo

Biển W215(b, c) cảnh báo kè vực sâu phía bên trái và phía bên phải

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 7

Biển W216 (a,b) Đường ngầm và Đường ngầm có nguy cơ lũ quét

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 8

Biển hiệu lệnh

Biển R308 (a,b) Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải), phải đặt biển số R.308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

Cập nhật những biển cấm giao thông mới áp dụng từ 1-11 - ảnh 9

Ngoài ra, về biển hiệu lệnh, Quy chuẩn mới bổ sung thêm 42 biển hiệu mới các loại, gồm:

Biển số R.403 a: Đường dành cho xe ôtô;

- Biển số R.403 b: Đường dành cho xe ôtô, xe máy;

- Biển số R.403 c : Đường dành cho xe buýt;

- Biển số R.403 d: Đường dành cho xe ôtô con;

- Biển số R.403 e: Đường dành cho xe máy;

- Biển số R.403 f: Đường dành cho xe máy và xe đạp;

- Biển số R.404 a: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô;

- Biển số R.404 b: Hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy;

- Biển số R.404 c: Hết đoạn đường dành cho xe buýt;

- Biển số R.404 d: Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con;

- Biển số R.404 e: Hết đoạn đường dành cho xe máy;

- Biển số R.404 f: Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp;

- Biển số R.411: Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo;

- Biển số R.412 a: Làn đường dành cho xe ôtô khách;

- Biển số R.412 b: Làn đường dành cho xe ôtô con;

- Biển số R.412 c: Làn đường dành cho xe ôtô tải;

- Biển số R.412 d: Làn đường dành cho xe máy;

- Biển số R.412 e: Làn đường dành cho xe buýt;

- Biển số R.412 f: Làn đường dành cho xe ôtô;

- Biển số R.412 g: Làn đường dành cho xe máy và xe đạp;

- Biển số R.412 h: Làn đường dành cho xe đạp;

- Biển số R.412 i: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách;

- Biển số R.412 j: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô con;

- Biển số R.412 k: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải;

- Biển số R.412 l: Kết thúc làn đường dành cho xe máy;

- Biển số R.412 m: Kết thúc làn đường dành cho xe buýt;

- Biển số R.412 n: Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô;

- Biển số R.412 o: Kết thúc làn đường dành cho xe xe máy và xe đạp;

- Biển số R.412 p: Kết thúc làn đường dành cho xe đạp;

,10 d: Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực;

- Biển số R.E,11 a: Đường hầm;

- Biển số R.E,11 b: Kết thúc đường hầm.

- Biển số R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện;

- Biển số R.420: Bắt đầu khu đông dân cư;

- Biển số R.421: Hết khu đông dân cư;

- Biển số R.E,9 a: Cấm đỗ xe trong khu vực;

- Biển số R.E,9 b: Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực;

- Biển số R.E,9 c: Khu vực đỗ xe;

- Biển số R.E,9 d: Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực;

- Biển số R.E,10 a: Hết cấm đỗ xe trong khu vực;

- Biển số R.E,10 b: Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực;

- Biển số R.E,10 c: Hết khu vực đỗ xe.

L.THANH