Theo đó, các báo cáo, văn bản của VKS xin ý kiến của Quốc hội, cơ quan nhà nước, cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền và văn bản trao đổi với các cơ quan bảo vệ pháp luật về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phương hướng giải quyết đối với các vụ việc, vụ án sau đây được xem là bí mật nhà nước độ tối mật:

- Vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia;

- Vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội;

- Vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng;

- Vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Các nội dung, văn bản họp Ủy ban Kiểm sát của VKSND các cấp về phương hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án trên cũng là tối mật.

Cạnh đó, các chỉ thị, nghị quyết, phương án, kế hoạch, kết luận, thông báo, văn bản chỉ đạo của VKSND về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai cũng là tài liệu tối mật.

Ngoài ra, các phương án, kế hoạch, báo cáo, văn bản về triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cũng là bí mật nhà nước độ tối mật.

Cạnh đó, quyết định còn quy định các tài liệu được xem là bí mật nhà nước độ mật, trong đó có:

- Kế hoạch, nội dung phối hợp công tác liên ngành của VKSND với các cơ quan có thẩm quyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; tội phạm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai.

- Quan điểm, ý kiến của kiểm sát viên VKSND Tối cao, thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND Tối cao, Ủy ban Kiểm sát VKSND Cấp cao, kết luận của viện trưởng, phó viện trưởng VKSND Tối cao, viện trưởng, phó viện trưởng VKSND Cấp cao trong quá trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa công khai. Các văn bản trao đổi nghiệp vụ của VKSND với các cơ quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-8.