Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4 tới.

Mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức (trừ Điều 106 nghị định này). Trường hợp cá nhân vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.

Theo đó, hành vi từ chối chuyển mạng giữ số ngoài các trường hợp được phép từ chối, làm phát sinh cước ngoài cước dịch vụ chuyển mạng khi chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số (từ 1-5 thuê bao) bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Cùng hành vi này nhưng vi phạm từ 6-10 thuê bao bị phạt 100-140 triệu, từ 11-15 thuê bao bị phạt 140-170 triệu, từ 16 thuê bao trở lên bị phạt 170-200 triệu đồng.

Từ chối chuyển mạng giữ số bị phạt tới 100 triệu - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Hành vi không đảm bảo đường truyền dẫn kết nối tới trung tâm chuyển mạng để thực hiện việc chuyển mạng bị phạt tiền 140-170 triệu đồng.

Hành vi không cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng để duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông bị phạt tiền 140-170 triệu đồng.

Hành vi thông báo không đủ thời gian 60 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi đổi số thuê bao viễn thông khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông theo quy định bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng.

Hành vi không triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc trước, trong và sau quá trình đổi số thuê bao viễn thông bị phạt tiền 30-50 triệu đồng.

Hành vi không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông bị phạt tiền 30-50 triệu đồng.

Hành vi không hướng dẫn người sử dụng dịch vụ viễn thông cách thức quay số sau khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông bị phạt tiền 30-50 triệu đồng.

Mức phạt tiền 30-50 triệu đồng cũng được áp dụng với hành vi không báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông kết quả đổi số thuê bao viễn thông.