Vụ bà Phấn: Vũ "nhôm" được chuyển 30 tỉ để làm gì?
(PLO)- Luật sư của bà Phấn cho rằng trong 110 tỉ đồng đã nhận, Phương Trang đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng mua đất tại Đà Nẵng thông qua tài khoản của ông Vũ. Tuy nhiên, phía Phương Trang khẳng định chỉ thực nhận 90,2 tỉ đồng.

Phần xét hỏi chiều nay (16-5), luật sư của bà Phấn hỏi đại diện Công ty Phương Trang về khoản vay 110 tỉ đồng. Phương Trang xác nhận có vay của Đại Tín số tiền này nhưng chỉ thực nhận 90,2 tỉ đồng.

Luật sư của bà Phấn cho rằng hồ sơ thể hiện 110 tỉ đồng này Phương Trang đã nhận đủ, trong đó 30 tỉ đồng Phương Trang nhận tiền mặt, 80 tỉ đồng thông qua ủy nhiệm chi và trong 80 tỉ đồng này đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng mua đất tại Đà Nẵng thông qua tài khoản của ông Vũ, 50 tỉ đồng còn lại đã rút tiền mặt.

Phương Trang vẫn giữ quan điểm chỉ thực nhận 90,2 tỉ đồng.

Vụ bà Phấn: Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay (16-5).

Luật sư của bà Phấn hỏi đại diện Ngân hàng Nhà nước về vấn đề "hồ sơ vay của Phương Trang năm 2009, 2010 có còn lưu hay không, hồ sơ vay lưu trong bao lâu, luật sư có trích xuất được không?".

Đại diện Ngân hàng Nhà nước trả lời rằng hồ sơ lưu khá lâu nhưng bao lâu thì không nhớ. Hồ sơ vay của Phương Trang cũng như những khách hàng khác đều được lưu lại. Luật sư có thể trích sao tại các tổ chức tín dụng, các chi nhánh mà không cần phải có sự thông qua hay chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước...

Luật sư của bà Phấn cho rằng có hai văn bản năm 2012 thể hiện có hai cuộc họp Phương Trang họp cùng đại diện HĐQT Đại Tín và bà Phấn. Phương Trang không xác nhận tài liệu này và đề nghị rằng tài liệu có trong hồ sơ thì luật sư cứ trình bày quan điểm. Ngoài ra, Phương Trang cũng không xác nhận hai biên bản sau ngày 12-2-2013.

HĐXX nhắc nhở Phương Trang hai biên bản sau ngày 12-2-2013 thì một văn bản xác nhận Phương Trang nhận 4.523 tỉ đồng, một văn bản thể hiện Phương Trang nhận 132 tỉ đồng. Theo HĐXX, dù chưa kết luận đúng sai nhưng Phương Trang nên có quan điểm tranh luận với luật sư, giúp HĐXX làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Phía Phương Trang cho rằng đã lắng nghe rất rõ, các luật sư của Phương Trang sẽ có quan điểm rõ ràng khi tranh luận.

YẾN CHÂU -PHƯƠNG LOAN