Phát hiện nhiều sai phạm tại cảng biển Quảng Nam

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quản lý khai thác cảng biển.

Theo đó, tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải, đoàn thanh tra phát hiện công ty chưa thực hiện công khai, niêm yết danh sách tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển và giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải tại trụ sở chính của cảng theo quy định. Đồng thời, chưa tiến hành kê khai giá tới Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam theo quy định.

Phát hiện nhiều sai phạm tại cảng biển Quảng Nam ảnh 1
                     Nhiều container tại bến cảng Chu Lai. 

Đặc biệt, tại cầu cảng số 1 - bến cảng Chu Lai chỉ được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 20.000 DWT nhưng công ty lại tiếp nhận các tàu container vào làm hàng vượt công năng công bố.

Bên cạnh đó, quy chế xử lý vi phạm xếp hàng vượt tải trọng lên xe ô tô tại Cảng Chu Lai - Trường Hải chưa có nội dung về việc xử lý đối với cán bộ, công nhân viên công ty có vi phạm trong công tác kiểm soát tải trọng. Bản hướng dẫn kiểm soát tải trọng và giao nhận hàng hóa tại cảng Chu Lai chưa có nội dung về kiểm soát tải trọng đối với phương tiện chở hàng rời, hàng tổng hợp…

Đối với Trung tâm Phát triển hạ tầng - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (cảng Kỳ Hà), đoàn thanh tra phát hiện biểu giá dịch vụ cảng Kỳ Hà ban hành dựa trên các quyết định đã hết hiệu lực. Trung tâm cũng chưa thực hiện công khai, niêm yết danh sách tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ theo quy định.

Đối với Cảng vụ hàng hải Quảng Nam, đoàn thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam chỉ ra sai phạm khi cấp phép cho các tàu container ra vào làm hàng tại cầu cảng số 1 (bến cảng Chu Lai) khi cầu cảng này chưa được bổ sung công năng tiếp nhận tàu container là không phù hợp với quyết định công bố cầu cảng.

Cảng vụ chưa đôn đốc, nhắc nhở cảng Kỳ Hà khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết đã được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra từ năm 2018.

Với những sai phạm trên, đoàn thanh tra Cục Hàng hải yêu cầu Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải và Trung tâm Phát triển hạ tầng - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai khắc phục những hạn chế trên.

Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện việc khảo sát độ sâu khu nước trước cầu cảng và ra thông báo hàng hải theo quy định (định kỳ hai năm/lần). Sửa đổi quy trình kiểm soát tải trọng tại cảng Kỳ Hà, trong đó phân rõ hai nội dung: Kiểm soát tải trọng đối với xe chở hàng vào cảng và kiểm soát tải trọng đối với xe chở hàng ra cảng.

Đối với Cảng vụ hàng hải Quảng Nam, đoàn thanh tra yêu cầu đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để được bổ sung công năng tiếp nhận tàu container ra vào làm hàng tại cầu cảng số 1. “Đôn đốc, nhắc nhở cảng Kỳ Hà khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết đã được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra từ năm 2018…” - đoàn thanh tra Cục Hàng hải kết luận.

Cuối ngày 30-10, đại diện Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải cho biết ngay sau khi có kết luận thanh tra, công ty đã khẩn trương khắc phục các sai phạm được đoàn thanh tra chỉ ra. Tới nay, hầu hết các sai phạm đã khắc phục xong và công ty đã có văn bản báo cáo Cục Hàng hải.