Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Điện Biên

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được.

Đánh giá tiềm năng du lịch tỉnh Điện Biên là rất lớn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển du lịch ở Điện Biên cần chú trọng phát huy giá trị lịch sử, khi tôn tạo các di tích cần nêu cao tinh thần tôn trọng lịch sử. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là phát triển giáo dục. Trong đó, đặc biệt chú ý giáo dục ở vùng núi có những đặc thù, khó khăn cơ bản. Địa phương phải có các chính sách phù hợp để đảm bảo con em cộng đồng các dân tộc được đi học, tính toán căn cơ để chất lượng đầu ra của giáo dục đồng bào dân tộc nói chung được nâng lên.

Phó Thủ tướng cũng chủ trì, chỉ đạo các thành viên trong bộ, ban, ngành trung ương giải đáp những thắc mắc, đề xuất tỉnh đưa ra như nguồn kinh phí thực hiện dự án khoanh vùng, cắm mốc, cấp quyền sử dụng đất các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ; hỗ trợ kinh phí cho địa phương đầu tư mới, bổ sung cơ sở vật chất cho các trường học…

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

(PLO)- Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến dự án làm đường gây thất thoát ngân sách 4,7 tỉ đồng.