Quảng Ngãi: Hơn 46,7 tỉ đồng mua máy tính bảng cho học sinh nghèo

Sáng 12-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã ký quyết định phê duyệt phương án mua sắm máy tính bảng cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phương án mua sắm máy tính bảng thuộc chương trình “sóng và máy tính cho em”. Tỉnh sẽ chi 46,7 tỉ đồng để mua máy tính bảng cho 18.706 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Bộ GD&ĐT hỗ trợ 45 tỉ đồng, tỉnh kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân 1,7 tỉ đồng

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ cho học sinh khó khăn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: học sinh hộ nghèo; cận nghèo; có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19); có hoàn cảnh khó khăn và chưa có máy tính để học.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao GD&ĐT thực hiện phương án mua sắm theo quy định. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tiêu chuẩn kỹ thuật (cấu hình) cơ bản theo khuyến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giao các cơ sở giáo dục trực thuộc xét duyệt học sinh và cấp phát thời.

Sở Tài Chính có nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị theo quy định của Luật Đấu thầu, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm